Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, należy postępować zgodnie z takimi etapami jak:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail lub adres do korespondencji,

– nr telefonu,

– wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji,

– data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

MOYA PRACOWNIA
ul. Bosmańska 4
75-257  Koszalin

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria, a także fakturę lub paragon.

UWAGA. Zwrot towaru

W przypadku produktów indywidualnych, personalizowanych, ręcznie wykonywanych na życzenie klienta zwrot nie jest możliwy.